Чернов
Сергій
Наджафлі
Емін
Чихладзе Олександра
Почесний Президент Клубу
Президент Клубу
Віце - Президент Клубу
ПРО КЛУБ
Харківський Дипломатичний Клуб - унікальна платформа, що об'єднує дипломатів і представників іноземних держав, консульств, посольств, представників бізнес товариств, а також видатних особистостей Харкова й України. Основним завданням клубу є спрощення ділової та дипломатичної комунікації з метою покращення соціального, інвестиційного та культурного клімату в Харкові.

Метою клубу є формування авторитету і уявлення Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівні. Країни представлені постійними членами й засновниками клубу:
Австрія, Азербайджан, Албанія, Бразилія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Індонезія, Литва, Німеччина, Словаччина, Словенія, Туреччина, Франція, Чехія, Чорногорія.

Основна мета Клубу: сприяння розвитку міжнародного співробітництва між зацікавленими сторонами в місті Харкові й за кордоном в економічній, гуманітарній, соціальній та культурній сферах. Здійснення просвітницької та наукової діяльності для просування дипломатичної складової міжнародного співробітництва, створення умов для практичної реалізації програм і проєктів у сфері міжнародних відносин, здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів членів Клубу.

Основними завданнями та напрямками діяльності Клубу, спрямованих на досягнення мети є:
• сприяння розвитку діалогу між іноземними дипломатичними та консульськими установами, іноземними представництвами, державними й місцевими органами влади;
• підтримка співпраці між членами Клубу, створення сприятливих умов для розвитку ділових контактів між ними;
• проведення спільних заходів, міжнародних форумів, конгресів, круглих столів, концертів та ін.;
• сприяння підготовці фахівців у сфері міжнародного співробітництва та дипломатії;
• участь в організації та проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів) для членів Клубу та інших зацікавлених осіб, що сфокусована на важливих аспектах міжнародних відносин, публічної дипломатії; поліпшення рівня поінформованості громадськості про діяльність Клубу.